top of page

Ny afgørelse fra Skatterådet om kryptovaluta – virksomhedsordningen er en mulighed


Området for kryptovaluta har gennemgået en stor udvikling siden jeg startede med at rådgive om kryptovaluta i 2014. I den modningsproces - som stadig er igang - er skatteretten et område, som jeg har oplevet, har reageret med forsinkelser på det, som teknisk og økonomisk sker for tiden.


For nylig er der - som jeg ser det - dog sket er ”ryk” i den rigtig retning, idet Skatterådet har accepteret, at en borger kunne bruge den såkaldte virksomhedsordning til sin kryptoaktivitet.


Afgørelsen fra Skatterådet er på tidspunktet for denne artikel ikke offentliggjort endnu, men det forventer jeg sker i løbet af de næste par dage.


Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen kaldes også virksomhedsskatteordningen eller forkortes helt som VSO. Ordningen kort sagt en måde, hvorpå personligt ejede virksomheder delvist kan få den skattemæssige fordel, som kapitalselskaber nyder godt af.

I udgangspunktet beskattes personer er personlig indkomst med 52-54% af overskuddet fra deres aktiviteter. Kapitalselskaber, som f.eks. anpartsselskaber beskattes med 22 %.


Under virksomhedsordningen er det imidlertid muligt at der, rent skattemæssigt, skelnes mellem penge der trækkes ud af virksomheden til privatforbrug og penge der investeres i virksomheden i form af opsparing. Det er altså ikke juridisk, men kun regnskabsmæssigt at der skelnes. Det medfører, at personer beskattes foreløbigt af 22 % af overskuddet, og dermed kan ”spare op” i deres virksomhedsaktivitet.


Hvad var aktiviteten?

Den konkrete sag omhandlede en borger, som stillede services til rådighed på blockchainen. Mere specifikt var der tale om Filecoin, som borgeren stillede regnekraft til rådighed på, og foretog en række andre ydelser.


Skatterådet tiltrådte vores argumenter om, at borgeren skulle have mulighed for at bruge virksomhedsordningen.


Afgørelsen kan i øvrigt sammenholdes med de helt tidligere afgørelse fra Skatterådet, hvor Bitcoin-mining ikke blev godkendt som selvstændig erhvervsvirksomhed, som kunne bruges efter virksomhedsordningen. Principielt kan man overveje om meget af det mining, som sker inden for BTC i dag ikke lever op til kravene for selvstændig erhvervsvirksomhed, dvs. at de ældre afgørelser om "hobby" inden for kryptoaktivitet ikke nødvendigvis passer på, hvad der er realiteten hos aktørerne inden for området i dag.


Kan du gøre det samme?

Det er fortsat min vurdering at mulighederne for at bruge virksomhedsordningen er i deres begyndelse, og jeg forventer, at det vil tage tid før vi har udviklet en fast praksis på området. Derfor vil mit råd i udgangspunktet være, at deres søges om bindende svar, hvis man går med overvejelser om at starte en sådan aktivitet i virksomhedsordningen.


Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner i ADVORA Niels Gade-Jacobsen, der siden 2014 har rådgivet om beskatning af bitcoins og anden kryptovaluta, og som er en af Danmarks førende advokater inden for området.

Seneste blogindlæg

Se alle

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta. Der findes ikke i dag særskatteregler rettet mod kryptovaluta.

Comments


bottom of page