top of page

Niels Gade-Jacobsen

Niels.png

T

@

S

+45 29 92 79 94

ng@advora.law

Dansk, Tysk, Engelsk

Niels Gade-Jacobsen er specialistadvokat i skatteret. Derudover er han specialiseret i selskabs- og handelsforhold.

 

Niels Gade-Jacobsen har indgående erfaring som skatteadvokat, herunder især førelse af skattesager for domstole og klageinstanser. Han er endvidere bestyrelsesmedlem af Danmarks Skatteadvokat samt ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet.

 

Endvidere er Niels Gade-Jacobsen specialist i spørgsmål om blockchain-teknologi og krypto-valuta, herunder Bitcoin og Ethereum (ether), som han har rådgivet om siden 2013.

 

Niels Gade-Jacobsen har omfattende og dyb kommerciel indsigt, og har en stor erfaring i bestyrelses- og tilsynsrådsarbejde for en række danske og udenlandske selskaber. 

 

Niels Gade-Jacobsen har udgivet bøger og artikler indenfor sine specialer, se udvalgte publikationer nedenfor.

Erhvervserfaring

2021-, Advora, partner

2020-, Bestyrelsesmedlem af Danmark Skatteadvokater

2015-21, NJORD Law Firm, partner

2017, Østre Landsret, Landsdommer (advokatkonstitution)

2013-14, MAQS Law Firm, advokat

2012-, Københavns Universitet, ekstern lektor i skatteret

2010-12, Bang + Ragnarsen Advokater, advokat fuldmægtig og advokat

2010-12, Københavns Universitet, Manuduktør

2009-10, Elmann (tidligere LOGOS), advokatfuldmægtig

Uddannelse

2015, Møderet for Landsret

2013, HD-R, Copenhagen Business School

2012, Advokat

2009, Cand.jur. fra Aarhus Universitet

2008, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

Publikationer
  • Medforfatter til Erhvervsjura i Karnov

  • Forfatter til ”Fradrag for rengøringshjælp mv. i hjemmet: Sker der en EU-stridig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere?”, Tidsskrift for Skatteret 2011/36,

  • Forfatter til ”Ministerielle beføjelser efter skatteforvaltningsloven ved EU-retlige spørgsmål samt en kommentar til EU-skatterettens relation til de minimis”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/09

  • Forfatter til ”Kapitalfriheden og skatteministeriets forslag om ændring af beskatningen af kursgevinster”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/06

  • Forfatter til talrige artikler for Dansk-Tysk Handelskammer

  • Forfatter til talrige artikler udgivet af Dansk-Østrigsk Handelsdelegation

Medlemskaber
  • Medlem af Danmarks Skatteadvokater

  • Medlem af Dansk Skattevidenskabelig forening

bottom of page