top of page

Markedsføringsret

DSC01141.png

Frank Jørgensen

Advokat (H), Partner

FJ@ADVORA.LAW

DSC01026.png

Natalie Fialho Kierulf

ADVORA er specialister indenfor markedsføringsret og har over 15 års erfaring med at rådgive om og føre retssager efter markedsføringsloven.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Vurdering og håndhævelse af handlinger i strid med god markedsføringsskik.

  • Sager om produktkrænkelser, nærgående efterligninger og kopiprodukter. 

  • Vildledning, nedsættende omtale m.v. iht. markedsførings- loven.

  • Sager om misbrug og beskyttelse af erhvervs- hemmeligheder.

  • Rådgivning og clearing af produkter, emballage, reklame og markedsføringstiltag m.v. i Danmark.

​Vi håndterer også forbrugerklager og rådgiver om  virksom-heders retsstilling i forbindelse hermed. 

bottom of page