top of page

Immaterielret

DSC01141.png

Frank Jørgensen

Advokat (H), Partner

FJ@ADVORA.LAW

DSC01026.png

Natalie Fialho Kierulf

ADVORA er specialister indenfor immaterialret og har over 15 års erfaring med håndhævelse og beskyttelse af IP rettigheder, særligt krænkelser efter varemærkeloven og varemærke-forordningen, ophavsretsloven, designloven/designforordningen, patentloven og markeds-føringsloven.

Vores klienter er særligt store internationale virksomheder som spænder over flere af verdens førende brands og virksomheder indenfor elektronik og IT, luksus, mode, design og kosmetik, legetøj, snacks, mad- og drikkevarer, lægemidler, medie- og underholdningsindustrien samt sports- og kunstindustrien.

Vi udmærker os i brand protection og håndhævelse af rettigheder og samarbejder på daglig basis med politi-  og toldmyndigheder. Vi har stor erfaring med retssager ved alle de danske domstole, herunder foreløbige retsmidler som forbud/påbud samt bevissikring. ADVORA samarbejder desuden med den hollandske rettighedshaverorganisation REACT og varetager  håndhævelsen af IPR-krænkelser i Danmark og Norge for REACT's medlemmer. 

ADVORA håndterer også registrering af varemærker og rådgiver desuden om alle aspekter indenfor IP-retten samt alle typer administrative sager, herunder indsigelses- og ophævelsessager ved den danske Patent- og Varemærkestyrelse, ankesager til Patentankenævnet og indgivelse af domæneklager til det danske domæneklagenævn.

Du kan læse mere om nogle af de områder vi beskæftiger os med nedenfor.

Brand protection

 • General håndhævelse af IPR krænkelser; juridisk vurdering, advarselsbreve, erklæringer m.v.

 • Toldovervågning i EU samt Norge og Island.

 • Undersøgelser og indgivelse af politianmeldelse til SØIK ved mistanke om IPR-kriminalitet.

 • Strafferetlig forfølgelse af IPR-kriminalitet

 • Indgivelse af domæneklage, notice og take-down på sociale medier og online handelsplatforme.

Varemærker og design
 • Strategisk rådgivning i forbindelse med beskyttelse af rettigheder.

 • Registrering, fornyelse, administration, overførsel og overvågning af varemærker og designs.

 • Varemærkeundersøgelser og clearing af varemærker.

 • IPR kontrakter og forhandlinger.

Retssager

 • IPR retssager ved Byretterne, Østre- og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Højesteret.

 • Midlertidigt forbud og påbud samt efterforskning og bevissikring i forbindelse med IPR krænkelser.

 • Strategisk og processuel rådgivning.

 • Retsmægling og forligsforhandlinger.

Ophavsret​
 • Juridisk vurdering af ophavsretlige spørgsmål.

 • Håndhævelse af ophavsretlig beskyttede værker.

 • Udarbejdelse af licensaftaler.

Markedsføringsret​

 • Vurdering og håndhævelse af handlinger i strid med god markedsføringsskik.

 • Sager om produktkrænkelser, nærgående efterligninger og kopiprodukter. 

 • Rådgivning og clearing af produkter, emballage, reklame og markedsføringstiltag m.v. i Danmark

bottom of page