top of page

GDPR

Privatlivspolitik for ADVORA Advokatanpartsselskab

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan ADVORA Law Firm (”ADVORA”, ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.advora.law, når du er klient hos os, eller når du i øvrigt er i kontakt med os.

Behandling af dine personoplysninger

ADVORA Law Firm er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Vi sikrer, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger med forskellige formål – se nedenfor.

Vi behandler personoplysninger om dig:

 • Ved brug af vores hjemmeside www.advora.law

 • Ved brug af kontaktformular på vores hjemmeside

 • Ved tilmelding til vores nyhedsbreve eller anden markedsføring/kommunikation fra os

 • Ved tilmelding til et arrangement afholdt af ADVORA Law Firm

 • På de sociale medier

 • Som led i et klientforhold (både potentielle og etablerede)

 • Ved oprettelse af sager i vores interne sagsbehandlingssystem

 • Ved sagsbehandling, juridisk rådgivning og retssager

 • Ved lovpligtige hvidvasktjek

 • Ved udøvelse af advokathvervet under retssager mv.: dette kan være ved kontakt til leverandører eller samarbejdspartnere, eller personer omtalt i diverse artikler, registre, domme mm., der anvendes til juridisk sagsbehandling og informationssøgning.

 

Brug af hjemmesiden www.advora.law og cookies

 

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der personoplysninger om din adfærd via cookies. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her. Du kan altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge eller blokere cookies i din browser.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder som registreret person:

 • Retten til oplysning når vi behandler personoplysninger om dig

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger for at se, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

 • Retten til at trække dit samtykke tilbage, i det omfang du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger

 • Retten til at få berigtiget ukorrekte og misvisende personoplysninger om dig

 • Retten til at blive glemt

 • Retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

 • Retten til dataportabilitet af dine personoplysninger

 • Retten til sletning i særlige tilfælde efter lovgivningen

 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

 

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

I nogle tilfælde gælder dine rettigheder ikke for vores behandling af personoplysninger, f.eks. som følge af vores tavshedspligt efter retsplejelovens regler samt de advokatetiske regler.

 

Du er velkommen til at kontakte os på x@advora.law hvis du vil gøre brug af dine rettigheder ovenfor.

 

Vores kontaktoplysninger:

ADVORA Advokatanpartsselskab

Niels Juels Gade 5, 1.

1059 København K

CVR nr. 42 22 12 52

 

Du er velkommen til at kontakte os på contact@advora.law hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, finder du kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

 

Vi foretager løbende de nødvendige ændringer til privatlivspolitikken, og den gældende version vil altid fremgå af denne hjemmeside.

 

Senest opdateret: september 2021

bottom of page