top of page

Frank Jørgensen

DSC01141.png

Advokat, Partner

Møderet for Højesteret

+45 61 47 47 62

fj@advora.law

Frank Jørgensen er specialist indenfor immaterialret og markedsføringsret og fører retssager herom samt yder strategisk rådgivning i forhold til varemærker, design, ophavsret, patenter samt sager om god markedsføringskik og erhvervshemmeligheder.

Frank Jørgensen har et stærkt fokus på beskyttelse af brands og har de sidste 15 år haft et dagligt samarbejde med politi og toldmyndigheder i forbindelse med bekæmpelse af kopivarer. Som formand i Danish Anti-counterfeiting Group (DACG) arbejder Frank for rettighedshavernes interesser i kampen mod kopivarer.

Han har stor erfaring indenfor midlertidige retsmidler; fogedforbud og bevissikring såvel som toldkontrol og strafferetlig håndhævelse af immaterialretskrænkelser, notice og take-down procedurer samt bekæmpelse af kopivarer og ulovlig parallel import

Frank Jørgensen fører sager for alle danske domstole samt Patent og Varemærkestyrelsen, Patentankenævnet samt Klagenævnet for Domæner. Foruden et stort international netværk har Frank også erfaring ved de norske domstole og koordinerer desuden sagsanlæg i Skandinavien.

Han er også censor ved immaterialretseksamener på København og Århus Universitet.

 

Ved siden af sit arbejde som advokat samler Frank på legetøj fra 80’er, film props, tegneserier og er desuden en AFOL (adult fan of LEGO).

Erhvervserfaring

2021 -, ADVORA, partner

2017-21, NJORD Law Firm, associate partner

2009-15, MAQS Law Firm, advokat

2006-09, MAQS Law Firm, advokatfuldmægtig

Medlemskaber
  • Formand i Danish Anti Counterfeiting Group (DACG)

  • Bestyrelsesmedlem i ECTA (European Communities Trade Mark Association) og medlem af ECTA Anti-Counterfeiting Committee.

  • Medlem af  MARQUES og team member i  Anti-Counterfeiting & Parallel Trade Team.

  • Medlem af Foreningen for Medieret og Entertainment (FEMR)

Uddannelse

2019, Møderet for Højesteret

2014, Møderet for Landsret

2009, Advokat

2006, Cand.jur. fra Københavns Universitet

Publikationer
  • Forfatter af U.2013.99B ”Strafferetlig håndhævelse af varemærkekrænkelser,  Karnov Group, 2014

  • Forfatter af “World Intellectual Property Rights and Remedies”, Denmark, chapter 13, Thomson Reuters, 2020

Fremhævede retssager 

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S vs. Estrella ApS

(markedsføringsret)

Den Lille Havfrue (Billedhuggeren Edvard Eriksens arvinger) vs. Berlingske Media A/S

(ophavsret)

Interflora Danmark A/S vs. Abella Blomster v/Jeanette Rasmussen

(varemærkeret, markedsføringsret)

Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S vs. Board of Appeal and Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG and Estrella ApS

(varemærkeret, indsigelse)

Volvo Lastvagnar AB vs. Refako ApS

(varemærkeret, designret, bevissikring)

 

Overton Enterprises, LLC vs. MIIEGO ApS

(EU design ret, EU forbud, markedsføringsret)

Sangenic International Limited vs. Lamico ApS

(patentret)

NHS Inc., vs. Sports Group Denmark A/S and Sport24 A/S

(varemærkeret, EU forbud)

Bagerdygtigt Valby ApS vs. Lauras Bakery ApS

(erhvervshemmeligheder, kontraktsret, markedsføringsret))

Zebra Interiør A/S vs. Smallstuff ApS

(ophavsret, markedsføringsret)

Beauté Prestige International S.A. vs. Scan Everest S.M.B.A.

(varemærkeret, bevissikring, ulovlig parallel import) 

bottom of page