top of page

Flere skattestraffesager: Skattestyrelsen øger kontrol

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier i 2020 en aftale om styrket skattekontrol. I den kommende tid skal der ansættes 1.000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen og oprettes otte nye skattecentre, som tilsammen skal styrke blandt andet behandlingen af straffesager. Tiltagene er under fuld udrulning og en øget forekomst af skattestraffesager er derfor forventelig.


Den øgede kontrol er et led i genoprettelse af tilliden til Skatteforvaltningen Skatteminister Morten Bødskov har udtalt, at det er regeringens ambition at styrke skattekontrollen i Danmark.

Ifølge Skatteministeriet er antallet af straffesager steget fra 5.200 nye sager i 2017 til 9.600 nye sager i 2019, og stigningen forventes at fortsætte blandt andet som følge af, at Skattestyrelsens straffesagsenhed styrkes for at sikre, at sager, hvor Skattestyrelsen antager en strafbar overtrædelse af skattereglerne hurtigt identificeres.

”Mere kontrol, mindre svindel” medfører hårdere konsekvenser Som led i den øgede kontrol, vil Skattestyrelsens sanktionsmuligheder blive gennemgået med henblik på at vurdere, om sanktionerne ved overtrædelse af skattelovgivningen er hårde nok, til at virksomheder og privatpersoner ikke vil være fristet til at snyde. Der er derfor forventeligt, at der i fremtiden vil være et øget antal afgørelser om straf- og bødeansvar ved overtrædelse af skattelovgivningen. Flere skattestraffesager og højere straf Skattestyrelsens øgede kontrol samt fokus på sagsbehandlingstiden i skattestraffesager må forventeligt medføre flere skattestraffesager i fremtiden. Den øgede kontrol gælder lige fra mindre bødesager til større sager om grove overtrædelser, der ofte ender med ubetinget fængsel og meget store bøder.

Forebyggende rådgivning kan være meget værd Det kan kun anbefales at selvangive og i øvrigt indberette korrekt. Det kan dog ofte være vanskeligt at vurdere den skattemæssige behandling af mange forhold. Med rettidig omhu kan en skattestraffesag i mange tilfælde undgås. Man kan altid foretage indberetning eller ændre tidligere indberetninger til Skattestyrelsen for de senest afsluttede tre år. Er man i tvivl om, hvorvidt man har indberettet fyldestgørende og korrekt, eller står man over for en skattestraffesag, er der som regel god grund til at søge rådgivning for at forebygge eller mindske konsekvenserne af en sådan sag. Står du (eventuelt) over for skattestraffesag? Advokat og partner i ADVORA Niels Gade-Jacobsen har stor erfaring med at rådgive både privatpersoner og virksomheder for at undgå skattestraffesager og som forsvarer i skattestraffesager – ofte med gunstige resultater til følge.

Recent Posts

See All

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta. Der findes ikke i dag særskatteregler rettet mod kryptovaluta.

Σχόλια


bottom of page