top of page

Stig Boe Krarup

NRI billede_edited_edited_edited_edited.

Attorney, Partner
Submitted to the High Court

T     +45 31 14 79 19

@     sbk@advora.law

Stig Boe Krarup har igennem en længere årrække specialiseret sig i reguleringen af fast ejendom.

 

Det har blandt andet udmøntet sig i rådgivning indenfor køb af investeringsejendomme, projektudvikling, byggesager, miljøsager, udarbejdelse af lejekontrakter samt bistand til værdiansættelse af ejendomme.

 

Stig Boe Krarup fører desuden mange retssager.

 

Stig har – med erfaring som dommer ved Retten i Kolding – en dyb forståelse for retssagers gennemførelse, herunder hvorledes de bedst muligt tilrettelægges i forhold til anvendelse af de forskellige bevistyper og tilhørende argumentation.

 

Desuden har Stig indgående kendskab til reguleringen af private skoler og gymnasier, herunder særligt de mange krav skolerne blev underlagt i forlængelse af Tvind-sagerne. 

 

Stig rådgiver hovedsageligt små og mellemstore virksomheder, fonde, foreninger samt privatskoler.

Stig rådgiver endvidere private om deres køb og salg bolig og de forhold, der knytter sig dertil. 


Endelig rådgiver Stig Boe Krarup om konkurs og insolvens.

Work experience

2021 – ,           Advora, partner

2013 - 2021,    Aumento Advokatfirma, partner

2012 - 2013,    Havemann Advokatfirma, advokat
2010 - 2012,    Elvang Advokatfirma/Vilsøe

                         Boligadvokater, advokat
2010,   Kst. dommer ved Retten i Kolding
2008 - 2010,    Logos Advokatfirma, advoka

Education

2013, Møderet for Landsret
2010, HD-FR, Copenhagen Business School
2006, Advokat
2002, Cand.jur., Århus Universitet

2000, South Texas College of Law, Houston

Medlemskaber
  • Medlem af bestyrelsen i Danmarks Skatteadvokater

bottom of page