top of page

Arveret og dødsbobehandling

Advokat (L), Partner

MAE@ADVORA.LAW

Mitzi Bernt Lund

Sekretær
+45 31 65 01 84

MIT@ADVORA.LAW

Inge Frost

Sekretær
+45 31 36 90 84

IF@ADVORA.LAW

Skræddersyet hjælp til at komme gennem skiftet så fredeligt og ukompliceret som muligt

 

Hvis I skifter privat, kan Advora hjælpe med alle de ting, I gerne vil slippe for. Vi kan tage os af alle de praktiske og juridiske forhold, eller rådgive om enkelte ting.

 

Hvis I helst vil overlade alt det praktiske og juridiske til en bobestyrer, f.eks. for at undgå splid og uenigheder, står vi for det det hele, men inddrager selvfølgelig alle arvinger i alle væsentlige beslutninger. Hvis alle arvinger er enige, kan I selv vælge en autoriseret bobestyrerer. Ellers udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer.

 

Hvis du er arving og har brug for råd og sparring i forbindelse med en arvesag, kan Advora hjælpe dig. Du bestemmer, om du har brug for ”rådgivning i kulissen” eller en ”advokat der møder op sammen med dig”.

 

Malene Eigtved er autoriseret bobestyrer i Københavns Byret og Retten i Hillerød og har behandlet flere hundrede dødsboer.

Malene Eigtved er tilmeldt mærkningsordningen Trygt Boskifte.

Henvendelser vedrørende bobehandling kan ske direkte på bobehandling@advora.law

 

Privat skifte – hvordan fungerer det?

Hvis I vil skifte privat, skal alle arvinger være enige om dette, og I skal kunne blive enige om alle beslutninger i boet.  Læs nærmere om reglerne for privat skifte.

Et privat skifte skal senest være afsluttet 15 måneder fra dødsdagen. Seneste skæringsdag er 1 år fra dødsdagen og så har I 3 måneder til at få lavet boopgørelse og selvangivelse, hvis boet er skattepligtigt. Den frist kan ikke forlænges.

Arvingerne kan give skiftefuldmagt til en arving eller f.eks en advokat. Når vi hjælper med et privat skifte, holder vi et indledende bomøde, hvor vi aftaler omfanget af vores bistand.  

 

Bobestyrerbo – hvordan fungerer det?
 

Bobestyrer bliver udpeget af skifteretten. Enten fordi det står i testamentet, eller flere arvinger ønsker det eller skifteretten bestemmer det.

Et bobestyrerbo skal som udgangspunkt sluttes indenfor 26 måneder, men den frist kan forlænges, hvis der er en rimelig grund – f.eks. fordi man ikke har fået solgt en ejendom.

I et bobestyrerbo er det bobestyrer, der træffer afgørelse, men alle væsentlige beslutninger forelægges for arvingerne. Uenigheder håndteres af bobestyrer efter reglerne i Dødsboskifteloven.

 

Når Malene Eigtved er udpeget som bobestyrer, bliver alle arvinger indkaldt til et bomøde. I indkaldelsen kan du læse om, hvordan boet bliver behandlet og hvad der sker på bomødet.

bottom of page